Before & After

*Trong những giờ tư vấn cho các khách hàng của mình, Nikita thường chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản để hướng tới sự thanh lịch – thay đổi trong cách đứng, đi, ngồi và giúp họ lựa chọn những trang phục đẹp nhất. Một số trong chúng ta không có thời gian cũng không kinh nghiệm để thành công trong môn nghệ thuật hoá trang này- họ đã tìm đến sự sang trọng bằng những buổi tư vấn của những chuyên gia như tôi.
Đối với những phụ nữ này, Nikita sẵn sàng sử dụng hết trí tưởng tượng của mình để lên kế hoạch toàn bộ tủ quần áo của họ, để biến một người giản dị thành một người phụ nữ thanh lịch.